Αειφόρος ανάπτυξη

Εξοικονόμηση πόρων, αύξηση αποδοτικότητας, προώθηση της καινοτομίας, δράση σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις.

Η προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις έννοιες σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, προσπαθούμε διαρκώς να ελαχιστοποιούμε το δικό μας οικολογικό αποτύπωμα.

Χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία μας στους τομείς της ενέργειας και της κλιματικής αλλαγής, υποστηρίζουμε την ανάπτυξη ενός πιο βιώσιμου κόσμου. Δημιουργούμε μια κουλτούρα υπεύθυνης διαχείρισης.

Είμαστε αποφασισμένοι να προσφέρουμε στους υπαλλήλους μας συνθήκες που ικανοποιούν τις ανάγκες τους - από δίκαιη αμοιβή και ισορροπημένη σχέση εργασίας- προσωπικής ζωής, εκτιμώντας τη διαφορετικότητα. Η κουλτούρα μας δίνει έμφαση στην απόδοση, ενώ συγχρόνως προωθεί την υπεύθυνη συμπεριφορά - μεταξύ των συναδέλφων, καθώς και των πελατών και της κοινωνίας.

NEWSLETTER

Subscribe for Exhibitions & News

messenurnbergmchhattabrand IATA